Kouluttaudu henkesi edestä - Safety trainings for life

Työturvallisuuskortti-koulutus Validatorin kursseilla

Kursseillamme on mukava positiivinen ja rento meininki. Tavoitteena on saada jokainen kursseillemme osallistunut saamaan päivästä mukaan jotain työturvallisuutta parantavaa mukaansa työpaikalle. Innostavat Työturvallisuuskortti kurssit Validatorilta!

Kurssilla käytetään Työturvallisuuskeskuksen koulutusmateriaalia, lisäksi kurssijohtaja tuo omia materiaalejaan ja esimerkkejä elävöittämään koulutuspäivää. Kursseillamme rohkaistaan osallistujia ottamaan osaa koulutukseen kysymällä ja kertomalla omia kokemuksiaan. Esimerkkejä sekä hyvistä että huonoista esimerkeistä. Mitä useampi kurssilainen on päivänmittaan äänessä, sitä antoisampi koulutuspäivä.

Innostavat Työturvallisuuskortti kurssit Validatorilta!

Kurssipaikkakunnat

Validator Oy järjestää avoimia kursseja Varsinais-Suomen alueella mm. Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Ilmoita paikkakuntasi meille ja katsotaan onnistuuko avoimien kurssien järjestäminen siellä, ilomielin otamme uuden kunnan kurssikartallemme.

Järjestämme myös verkkokoulutuksia Teams ohjelmalla.

Tilauskursseja yrityksille järjestämme ympäri Suomea ja myös ulkomailla. Katso meidän englannikieliset sivut – in English.

Avoimia kursseja on järjestetty seuraavilla paikkakunnilla:

Tervetuloa kurssille!

Varmista kurssin aloitusaika kurssikohtaisesta ilmoittautumisesta.

Kursseista ei valitettavasti saa TraFi/ammattipätevyys-merkintää, toistaiseksi. Tilauskursseiltamme on mahdollisuus saada ammattipätevyysmerkintä mikäli kurssi varataan riittävän ajoissa.

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti – tuo turvallisuutta työhön yhteisille työpaikoille ja samalla muuallekin. Turvallisia tapoja opittuaan niitä soveltaa luonnostaan muuallakin.

Yhteisillä työpaikoilla turvallisuuden hallinta ja johtaminen on haastavaa, se edellyttää toimivaa yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä. Tilaajayrityksen ja toimittajayritysten avoimella yhteistyöllä on suuri merkitys turvallisuuden toteutumiselle. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa työntekijöille sekä muille yhteisellä työpaikalla työskenteleville perustiedot työympäristön vaaroista ja miten työsuojelua voidaan toteuttaa.

Työturvallisuuskortin käyttö yrityksissä ja työpaikoilla on vapaaehtoista. Tarkoittaa käytännössä sitä, että laki ei velvoita yrityksiä vaatimaan Työturvallisuuskortin käyttöä, mutta useat yritykset ovat ottaneet sen käyttöön, koska katsovat sen edistävän työturvallisuutta. Useat tilaajayritykset vaativat kortin omalta henkilökunnaltaan ja toimittajiltaan sekä alihankkijoilta.

Työturvallisuuskorttia ja –järjestelmää hallinnoi Työturvallisuuskeskus.

Työturvallisuuskortin voimassaolo

Hyväksytysti koulutuksen suorittaneelle myönnetään Työturvallisuuskortti. Kortti on henkilökohtainen ja on voimassa viisi vuotta. Kortti on voimassa myös Ruotsissa ja korvaa ruotsalaisen Entre-kortin. Työturvallisuuskortin haltija voi joutua suorittamaan Ruotsissa täydentävän kurssin. Korttien vastavuoroisuussopimuksen voimassaolo kannattaa tarkistaa tilaajalta.

Kortin toimitusaika on noin kahdesta kolmeen viikkoa. Mikäli tarvitset todistusta kortin voimassaolosta aiemmin, kirjoitamme väliaikaistodistuksen joka on voimassa neljä viikkoa. Väliaikaistodistuksen voimassaoloaikana sinulle tulee varsinainen kortti. Ennen varsinaisen kortin tuloa, korttisi voimassaolon voi tarkistaa lähettämällä sähköpostia tai soittamalla tyoturvallisuuskortti.fi sivuilta löytyviin yhteystietoihin.

Työturvallisuuskortin uusiminen

Puolipäiväinen kertauskurssi on tullut takaisin huhtikuussa 2023. Eli mikäli korttisi on yhä voimassa kurssipäivänä, voit käydä puolenpäivän pituisen kertauskurssin. Varmista korttisi voimassaolo ja että kurssi soveltuu kertauskurssiksi.

Kortti kadonnut, hukkunut tai varastettu

Mikäli sinulla on voimassaoleva työturvallisuuskortti joka on kadonnut tai varastettu, voit tilata uuden Työturvallisuuskortti.fi sivuston kautta. Kadonneen kortin tilalle toimitetun uuden kortin hinta löytyy Työturvakeskuksen sivulta.

Työturvallisuuskortin käyttö

Työturvallisuuskortti on käytössä yhteisillä työpaikoilla laajasti mm. teollisuudessa, rakennusalalla sekä julkisella sektorilla ja monilla muilla aloilla.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus järjestetään Työturvallisuuskeskuksen vaatimusten mukaan ja se kestää kokeen kanssa noin seitsemän ja puoli (7,5) tuntia . Kokeen tulokset kuulet heti kurssilla ja kokeen jälkeen käydään läpi kysymysten oikeat vastaukset.

Työturvallisuuskorttikurssi

Työturvallisuuskorttikoulutusten materiaalin on tehnyt Työturvakeskus. Koulutuskalvosarjoja on valmiina eri aloille.

Kurssipäivä-aikataulu ja kurssin kulku

Kurssit alkavat yleensä kello 8, koetilaisuus alkaa kello 15:00. Eli seitsemän (7) tuntia aloituksesta. Päivän mittaan pidämme noin tasatunnein vartin taukoja ja lounas alkaa normaalisti n. kello 10:45. Lounastauko on neljäkymmentäviisi (45) minuuttia. Kurssilta myöhästymisiä ei sallita.

Yhteinen työpaikka

Käymme läpi millaisia yhteiset työpaikat ovat, miten siellä vastuut määräytyvät. Työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon erilaisia järjestämisvaihtoehtoja tarkastellaan. Vuokratyö on yhä yleisempää työpaikoilla ja myös sen vastuunjakoa käydään läpi. Millaisissa tapauksissa työntekijä on oikeus pidättäytyä työstä ja mitä pidättäytyminen tarkoittaa.

Yhteinen turvallisuus

Periaatteena nolla tapaturmaa. Kurssilla käydään läpi tapaturmien ja vahinkojen vaikutuksia, taloudellisia ja henkisiä. Vaikutuksia ei ole vain vahingoittuneelle, vaan myös kaikille hänen ympärillään. Riskienhallinnan toimintamalleja selvitetään ja katsotaan miten riskienhallinta toteutetaan. Mitä kaikkia kuormitustekijöitä työpaikoilla voi esiintyä ja miten ne kuormittavat eri ihmisiä eri tavoin.

Perehdyttäminen

Miten hyvä perehdyttäminen tehdään yhteisellä työpaikalla, mitä perehdytyksen tulee pitää sisällään ja mitä haasteita perehdytyksissä voi olla.

Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla

Käydään läpi työvälineitä, koneita ja laitteita, mitä työntekijän ja työnjohtajan tulee huomioida koneisiin ja laitteisiin liittyen. Nostotöissä huomioitavia seikkoja. Miten putoamisvaarallisten töiden turvallisuutta hoidetaan. Miten toimia suljetuissa ja ahtaissa tiloissa sekä kemikaalien kanssa. Sähköturvallisuutta sekä tulitöiden turvallisuutta käydään myös läpi.

Onnettomuustilanteessa toimiminen

Käydään läpi mitä onnettomuustilanteessa tulee ottaa huomioon ja miten tulee toimia.

Tervetuloa Validator Oy:n Työturvallisuuskurssille!

Innostavat Työturvallisuuskortti kurssit Validatorilta!

Varaamme avoimilla kursseilla oikeuden kurssin peruuttamiseen, mikäli osallistujia ei ole riittävästi. Ilmoitamme mahdollisesta peruutuksesta muutama arkipäivä ennen.