Kouluttaudu henkesi edestä - Safety trainings for life

Tulityökorttikoulutus

Tulityökortti on osoitus suoritetusta turvallisuustutkinnosta ja koulutuksen tarkoituksena on parantaa tulipaloriskien tunnistamista ja näin auttaa tekemään töistä turvallisempia. Tulityökorttikoulutus on uudistunut 1.1.2016. Tulityökortti on osoitus hyväksytysti suoritetusta Tulityötutkinnosta. Uudistuneella Tulityökorttikurssilla tulee pätevyys tehdä perinteisiä (vanha sininen kortti) tulitöitä sekä katto- ja vedeneristysalan (vanha musta kortti) tulitöitä. Eli turvallisuustutkinto näihin töihin on voimassa voimassaolevan tulityökortin muodossa.

Viimeisin muutos koulutuksiin on tullut vuonna 2023, jolloin tuli mahdolliseksi tehdä kertauskurssi. Mikäli Tulityökortti on voimassa kurssipäivänä, on mahdollisuus tehdä kortin uusinta puolenpäivän lähikoulutuksena, sen lisäksi on tehtävä ennen kurssipäivää verkkokurssi.

Pidämme tulityökorttikursseja pääasiallisesti Varsinais-Suomen alueella mm. Turussa, Uudessakaupungissa, Raisiossa ja Aurassa. Tarpeen vaatiessa muillakin paikkakunnilla ympäri Suomea, soita ja kysy!

Tulityökorttikurssi on mahdollista saada suomen- tai englanninkielisenä, tulkkaus muille kielille voidaan järjestää tai tulkkaus voi olla myös asiakkaan järjestämä.

Kursseillamme on rento, asiallinen meininki. Kurssipäivän ei ole pakko olla pakkopullaa. Kursseilta saamamme palaute on ollut kiittävää.

Mitä ovat tulityöt?

Tulityöt määritellään yrityksen Tulityösuunnitelmassa. Tulitöihin lasketaan mukaan ainakin: kaasujuotostyöt, sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, polttoleikkaustyöt sekä kuumailmapuhallintyöt. Tulitöitä ovat myös metallien katkaisu ja hionta laikkaleikkaimella, eli tutummin rälläkällä. Tarkista yrityksenne Tulityösuunnitelmasta, mitkä kaikki työt yrityksessänne lasketaan tulitöiksi.

Tulitöitä ovat työt jotka lisäävät tulipalovaaraa, esimerkiksi työstä syntyvien kipinöiden, liekin tai lämmön vuoksi.

Koska Tulityölupa vaaditaan?

Tulityölupa vaaditaan kun tehdään Tulityösuunnitelmassa tulitöiksi lueteltuja tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla.

Milloin Tulityökortti vaaditaan?

Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävän tulityön tekijältä sekä Tulityöluvan myöntäjältä.

Tulityövartija

Tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja alkusammutuksen osaamista. Suositellaan, että hänellä on voimassaoleva tulityökortti. Tulitöitä tilaavat ja tekevät yritykset määrittelevät tulityövartijalta vaadittavan koulutuksen tulityösuunnitelmissaan. Hyvä vaihtoehto tulityövartijan koulutukseksi on vähintään  AS1-Alkusammutuskoulutus. Alkusammutustaito pitää vähintään olla.

Tulityökurssin tarkoituksena

on herättää tulitöihin osallistuvat työntekijät tunnistamaan vaarat ja arvioimaan riskit sekä ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen lainsäädäntö ja ohjeistus sekä osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään ennakkosuunnittelun, valmistautumisen ja tulityöluvan merkitys, kuten myös tulitöiden turvallinen suorittaminen.

Varsinainen ammatillinen osaaminen hankitaan muissa koulutuksissa ja työnantajan antamalla perehdytyksellä sekä työnopastuksella.

Hyvin suunniteltu on paljon halvempi kuin hyvin sammutettu!

Kurssi on päivän mittainen, sisältää kuusi oppituntia ja suojaus- sekä alkusammutusharjoituksen. Kurssin päätteeksi on kirjallinen koe.

Koulutuksen aihealueet:

Kurssiin sisältyy oppikirja Ryhdyttäessä tulityöhön…, joka jaetaan osallistujille.

Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa Tulityökortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. Tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi Tanskassa ja Norjassa. Tulityökorttikurssin sisältöön tuli muutoksia vuonna 2016. Vuonna 2023 Ruotsi uusi omaa tulityökoulutustaan ja 1.7.2023 jälkeen Suomessa suoritetut Tulityökortit eivät ole enää voimassa Ruotsissa.

Ennen Tulityökorttikurssille tuloa, sinun olisi hyvä tutustua yrityksesi Tulityösuunnitelmaan.

Tulityökortteja hallinnoi (SPEK) Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Kursseista ei saa ammattipätevyysmerkintää.

Kurssihinta sisältää aamukahvin ja sämpylän, lounaan, iltapäiväkahvin sekä pullan. Luonnollisesti myös kurssiin kuuluvan kirjasen ja kortin sekä mobiilikortin.

Tervetuloa Tulityökorttikoulutukseen, valitse Validator Oy:n Tulityökorttikurssi!

Varaamme oikeuden kurssin peruuttamiseen, mikäli osallistujia ei ole riittävästi. Ilmoitamme mahdollisesta peruutuksesta muutama arkipäivä ennen.